-3.5 C
Toruń
piątek, 1 grudnia, 2023

Przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic – musisz to wiedzieć

Gaśnica stanowi urządzenie służące do gaszenia pożarów. W zależności od rozmiaru gaśnicy, znajdują one zastosowanie zarówno w samochodach, budynkach, jak i w obiektach przemysłowych. Winny zostać umieszczone między innymi na klatkach schodowych, na korytarzach czy w miejscach, które są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Na rynku dostępne są także tak zwane agregaty gaśnicze, zwykle składają się one z kilku mniejszych gaśnic. Jednocześnie są one zaopatrzone we wspólną dyszę i są zamontowane na dwukołowym podwoziu. Zestawy Trolley2 to kilka gaśnic, dzięki czemu ich skuteczność gaśnicza jest znacznie większa. Jednak w wypadku każdej gaśnicy jest ważny jej przegląd, który sprawdza, czy dany sprzęt funkcjonuje poprawnie.

Rodzaje gaśnic

Na rynku dostępne są różnorodne gaśnice, w zależności od jej przeznaczenia. Gaśnice podzielone są na wodne, proszkowe, czyste środki gaśnicze, śniegowe, pianowe, tetrowe, a także halowe. Ostatni rodzaj został wycofany częściowo z obrotu. Obecnie stosowany jest głównie w wojsku oraz w lotnictwie. Biorąc pod uwagę gaz napędowy, wyróżnia się gaśnice pod stałym ciśnieniem, z dodatkowym zbiornikiem, a także gaśnicze, w wypadku których czynnik roboczy powstaje w wyniku zachodzącej reakcji chemicznej.

Przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic

Obowiązkowo każda gaśnica powinna zostać wyposażona w zawór samozamykalny. Jego zadaniem jest zamknięcie wypływu środka gaśniczego w dowolnym momencie. W wypadku, gdy gaśnica posiada więcej niż 3 kg środka gaśniczego, powinna ona zostać wyposażona w odpowiedni wąż, ułatwiający używanie gaśnicy. Jako gazy napalne stosuje się między innymi azot, hel czy argon. Wprowadzenie literowych oznaczeń na gaśnicach ułatwia orientację w tym, czym została ona wypełniona.

Dlaczego przegląd gaśnic jest ważny?

Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie przepisy w Polsce, czyli § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, gaśnice winny być obowiązkowo poddawane zarówno przeglądom technicznym, jak i niezbędnym czynnościom konserwującym. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż czynności te winny być wykonywane z zachowaniem określonych, czasowych odstępów.

Wszelkie przeglądy gaśnic oraz podejmowane czynności konserwujące mają na celu utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do ich użycia. Czynności te wykonuje odpowiedni konserwator, odpowiedzialny za przegląd gaśnic. Odpowiednie poświadczenie, zawierające legalizację gaśnicy wydawane jest w formie samoprzylepnej etykiety, umieszczanej następnie na danej gaśnicy. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące stanu technicznego gaśnicy, datę kolejnego przeglądu, a także nazwę firmy, która dokonała konserwacji oraz podpis konserwatora.

Jednocześnie niezwykle istotny jest fakt, iż brak legalizacji gaśnicy stanowi podstawę do nałożenia grzywny na dany obiekt czy kierowcę samochodu. Gaśnica samochodowa jest wymagana w krajach, które podpisały Konwencję o ruchu drogowym w Wiedniu. Zawiera ona zapis, iż gaśnica stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu w krajach, które stanowią aktualne miejsce rejestracji danego pojazdu.

Legalizacja gaśnic – o czym warto pamiętać?

W wypadku, gdy gaśnica samochodowa nie posiada ważnej legalizacji, kierowcy danego samochodu grozi negatywny wynik badania technicznego bądź mandat w wysokości 500 zł. Warto podkreślić, iż w wypadku braku ważnej legalizacji lub gwarancji, winien zostać przeprowadzony jej przegląd oraz konserwacja. Okres legalizacji danej gaśniczy odnosi się do środka gaśniczego, którym został on wypełniony. Zwykle gwarancja wynosi dwa lata.

Fakt, czy gaśnica znajduje się w danym pojeździe, może zostać skontrolowany w trakcie wykonywania przeglądu technicznego. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż gaśnica winna być umieszczona w samochodzie, w łatwo dostępnym miejscu. W wypadku, gdy dana gaśnica nie posiada ważnej legalizacji, ani diagnosta, ani policjant nie wyciągnie w tego faktu żadnych konsekwencji. Zatem można wozić w samochodzie dwudziestoletnią gaśnicę, która nigdy nie przeszła legalizacji. Niestety, zwykle legalizacja ogranicza się jedynie do przyklejenia nowej etykietki na gaśnicę.

Okres legalizacji gaśnicy różni się od okresu gwarancji udzielonej przez producenta. Gwarancja producenta obowiązuje pod warunkiem, iż legalizacja i przeglądy wykonywane są w autoryzowanym serwisie producenta. W takim wypadku legalizacja ważna jest przez dwanaście miesięcy. Jest to tak zwany przegląd zerowy. Jeżeli chcesz wykonać przegląd lub zalegalizować gaśnicę wejdź askarprotect.pl

 

 

Ostatnio dodane
Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj