4.7 C
Gdańsk
czwartek, 18 kwietnia, 2024

Ulga abolicyjna w 2022 r.

Od 2008 roku osoby pracujące za granicą mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej w celu obniżenia podatku do zapłaty w Polsce lub jego całkowitego braku do zapłaty. Dotyczy to tych podatników, którzy posiadają w Polsce swoją rezydencję podatkową (nieograniczony obowiązek podatkowy), ale uzyskali dochody, do których zastosowanie znajduje jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia.

Niekiedy ulgę abolicyjną będzie można stosować również do dochodów osiąganych z zagranicy w sytuacji, w której Polska nie podpisała z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tzw. stan bezumowny). W tym przypadku, zgodnie z aktualną  linią orzeczniczą sądów administracyjnych, do skorzystania z ulgi abolicyjnej konieczną przesłanką jest zapłata podatku za granicą.

1. Metoda proporcjonalnego odliczenia i ulga abolicyjna

Metoda proporcjonalnego odliczania zakłada opodatkowanie dochodu zza granicy w kraju rezydencji podatkowej. Podatek zapłacony w kraju uzyskania przychodu, jest jednak odliczany od tego, który należy uiścić w Polsce. Takie odliczenie możliwe jest tylko do wysokości podatku, który przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany zza granicy.

Ulga abolicyjna uregulowana została w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021, poz. 1128). Ma ona na celu zmniejszenie różnic pomiędzy dwoma systemami rozliczeń. Dokładniej mówiąc, polega ona na odliczeniu od podatku różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym metodą proporcjonalną, a podatkiem, który byłby obliczony metodą wyłączenia z progresją.

Warto podkreślić, iż ulga abolicyjna została wyłączona z stosowania do dochodów osiąganych z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tzw. rajów podatkowych.

2. Zmiany w uldze abolicyjnej.

Począwszy od 01 stycznia 2021 r. obowiązują nowe regulacje prawne powodujące ograniczenie ulgi abolicyjnej, które istotnie pogorszyły warunki jej zastosowania w stosunku do zagranicznych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych.

Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy podatek.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, kwota odliczenia od podatku dochodowego nie może przekroczyć kwoty 1 360 zł. Ograniczenie to dotyczy jedynie podatników uzyskujących dochód na terytorium danego państwa. Do pozostałej grupy podatników, osiągających dochody zagraniczne poza terytorium lądowym państwa, ulga nie będzie limitowana kwotowo.

Z uwagi na niejasno sprecyzowane przepisy, w szczególność z uwagi na brak wyjaśnienia terminologii „poza terytorium lądowym państw” w dniu 10 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Określenie „terytorium lądowe państw” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. 2022, poz. 295) przewiduje, że Polska wykonuje swoje zwierzchnictwo nad terytorium lądowym oraz wnętrzem ziemi znajdującym się pod nim, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz dnem i wnętrzem ziemi znajdującymi się pod nimi, a także w przestrzeni powietrznej znajdującej się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.

Zgodnie z przytoczonym przepisem, poza terytorium lądowym państw znajdują się:

– wyliczone w tym przepisie kategorie zaliczane do terytorium państw inne niż terytorium lądowe, a więc: wnętrze ziemi pod terytorium lądowym państw, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne oraz dno i wnętrze ziemi znajdujące się pod nimi, a także przestrzeń powietrzna znajdująca się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym, a także

– obszary niestanowiące terytorium państw, w tym obszary podlegające ograniczonej jurysdykcji państw.

W związku z powyższym, do rozliczenia dochodów z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości (bez ograniczenie ulgi abolicyjnej do limitu kwotowego) uprawnieni są podatnicy osiągający zagraniczne dochody poza terytorium lądowym państw, w ramach niektórych zawodów takich jak np. stewardesy, piloci oraz marynarze, których statki operują nie tylko w transporcie międzynarodowym, lecz również na szelfie kontynentalnym/wodach terytorialnych danego państwa.

Nadmienić również pragnę, iż zmiany wprowadzone do przepisów prawa podatkowego w 2022 r. przez tzw. „Polski Ład” nie zmieniają przepisów o uldze abolicyjnej.

Podsumowanie

Zmiany w uldze abolicyjnej różnicują opodatkowanie dochodów w zależności od miejsca uzyskania dochodu.

Osoby, które w 2021 r. pracowały za granicą, w swoim PIT za 2021 r. (składanym do 02.05.2022 r.), mogą obniżyć podatek do zapłacenia o przysługującą im ulgę abolicyjną. Ulga ta przysługuje osobom, które pracowały w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidująca jako metodę unikania podwójnego opodatkowania – metodę proporcjonalnego odliczenia lub gdy nie zawarto takiej umowy, lecz podatnik opłacił podatek zagranicą, a państwo uzyskania przychodu nie zostało wpisane na listę rajów podatkowych.

Podkreślić jednak należy, iż osoby uzyskujące dochody na terytorium danego państwa mogą skorzystać jedynie z ulgi abolicyjnej ograniczonej kwotowo do 1360 zł.

Nielimitowana ulga abolicyjna dotyczyć będzie jedynie osób, wykonujących pracę poza terytorium lądowym państw m.in. marynarzy, pilotów oraz stewardess.

Na chwile obecną nie przewiduje się zmian w zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej do dochodów osiąganych w 2022 r., które będą podlegać rozliczeniu w roku 2023. Jednakże z uwagi na dynamiczne zmiany w tej gałęzi prawa, Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz rekomenduje każdorazowo poddawanie profesjonalnej analizie swojej sytuacji podatkowej.

Autorzy:

Natalia Zielmachowcz – Radca Prawny

Patrycja Myga – Prawnik

Przemysław Dąbrowski
Przemysław Dąbrowski
Uwielbiam szukać najlepszych firm w swoich branżach. Wszystkie artykuły piszę w oparciu o sprawdzone informacje, dzięki czemu łatwiej możesz podjąć swoje decyzje zakupowe.
Popularne
Przeczytaj również

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj